Vors Rick

 

 

Leef Luuj,

Biejnao is ut zowiet en moge veer weer, de 11e van de 11e sjeit veur de deur. En dan naeme veer helaas aafsjied van os Prinse en Donderkwien.

Ich wil beginne met ein groot dankjewel te zegke taege  Prins Marcel II,  Donderkwien Audrey en Jeugdprins Brian II, waat waas ut ein sjoon seizoen mit uch en waat hub geer de vereniging same mit ur adjudante, secondantes en familie en vrunj good nao boete geprissenteerd. Perseunlijk waas ut als Vors ein feesje om same mit uch iddere keer oet te traeje en veer moge truuk kieke op ein trio die ech alles gegaeve hubbe waat ze maar koste gaeve. Es ich aan jeugdprins Brian dink dan is ut energie, jong waat waas doe eine brok van dynamiet. Es ich aan Donderkwien Audrey dink dan is ut gezelligheid, mit dich waas ut altied en euveral ein groot fees. En es ich aan Prins Marcel II dink dan is ut wermte want deze Prins haaj es slogan: “oet de grondj van mien hert”. Geer zalt veur altied ein plekske in mien hert haaje!

Op 12-11-2017 zalle veer os twee nuuj veurgengers oetroope in os eige Donderböl pelies, zeet geer auch benuujd kom dan nao os oetroope kieke!

Ut wird ein sjoon seizoen mit garde maedje Jill Molkenboer waat 1 x 11 jaor biej de Donderböl haet gedans, maedje proficiat mit dien jubileum, ein heel sjoon prestatie! En waat zeen veer trots op oos Gardes die os euveral zo sjoon prizentere. 

Dit jaor is Marco Merten, oftewaal Aad Prins Kubus I en assistent van de Vors 1 x 11 jaor lid van de raod van elf. En ich wil hem netuurlijk auch van herte fillicitere mit zien jubileum. Auch dit is ein super prestatie en veer moge trots zeen det veer binne de vereniging zoveul vriejwilligers aan os wete te binje die jaore veur de vereniging klaor sjtaon.

Dit jaor wird weer ein sjoon jaor veur de Donderböl, ein kort seizoen is altied hevig maar sjoon. Idder weekeinde moge veer oettrekke en os prizzentere in Remunj, veer gaon sjoon recepties mit make, d’r zal weer eine sjoone optoch zeen en eine sjoone Bontje Aovend van BAS wao veul Raod van Elf leje aan mit doon. Dan ut Boerbal mit ut boerebroedspaar georganiseerd door de Aad Prinse, altied super gezellig en de vastelaovend zelf mit ut gardetreffe op dinsdig middig. Ut is allemaol te veul om op te neume. En wao veer auch nao oetkieke is de sjoonste aovend biej de Donderböl: Prins Neudig Oet wao weer heel veul grote artieste nao toe komme en wao de Prinse van Remunj same mit heur gevolg allemaol nao toe komme!

Ich wil idderein alvas eine sjoone vastelaovend winse,

Auch names mien vrouw en mien kinjer,

Veer kieke oet nao dit seizoen,

Allaaf, Vors Rick.

 

 

V.V.de Donderbol.nl | secretaris@donderbol.eu